Phụ Nữ Tự Do's Podcasts Podcast Artwork Image

Phụ Nữ Tự Do's Podcasts

Huong Nguyen

Phụ Nữ Tự Do Podcast là nơi chia sẻ những thông tin, kiến thức liên quan tới quản lý tài chính cá nhân cho phụ nữ độc thân theo đuổi cuộc sống tự do. Đặc biệt, bạn sẽ tìm thấy những ý tưởng giúp bạn quản lý và mở rộng các nguồn thu nhập của mình. Đây là những tâm sự, chia sẻ của tôi bao gồm cả những thành công và bài học về quản lý tài chính cá nhân mà tôi có được trong hành trình chinh phục cuộc sống tự do của mình.
Episodes